Billigare med rotavdrag

Som privatperson har du rätt till ROT-avdrag när vi utför installations- och underhållsarbeten i din fastighet som du äger. Du kan få rot-avdrag för arbetskostnaden. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Vi gör jobbet och sköter kontakten med Skatteverket – du betalar bara halva priset på arbetet.

Läs mer om ROT-avdrag och maxbelopp på Skatteverkets hemsida