Förebygga vattenskador – vad säger försäkringsbolagen?

Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle kunna undvikas genom att du som fastighetsägare eller bostadsinnehavare är uppmärksam och underhåller din byggnad. Det är också viktigt att du är väl insatt i vilka lagar och regler som gäller vid nybyggnation och renoveringar.
– citat Länsförsäkringar

Läs mer på www.lansforsakringar.se