Tappvatten

Med tappvatten menas det vatten som kommer ur fastighetens kranar, alltså det vatten som vi dricker och tvättar oss med. Koppar är ett vanligt förekommande ledningsmaterial, men mer och mer sker installationer med rör utav PEX eller KOMPOSIT material. Fördelarna med dessa material är många: Miljövänliga, lång livslängd, bra prisbild, rostar ej, och med dess släta insida som ger låg friktion och en minimal risk för påbyggnad av avlagringar. Enligt försäkringsbolagens statistik är materialens tekniska livslängd på äldre tappvattensinstallationer utförda med galvaniserat stål 30-40 år och med koppar 50-60 år. Försäkringsbolagen rekommenderar att man vid renovering eller ombyggnad att byta ut gamla ledningar för att undvika kostsamma vattenskador eller dålig vattenkvalité. Vänd er till oss för rådgivning, utbyte, nyinstallation av era tappvattenledningar.