Säker vatteninstallation

Fördelarna med att använda sig av ett auktoriserat företag är många – du får ett fackmässigt utfört jobb och du kan vara säker på att försäkringen kommer att täcka skadorna i fall det skulle bli någon skada. Vi är utbildade i branschreglerna och utför installationsarbeten efter regelverket, något som försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver idag.

Säker Vatten har kontrollerat våra försäkringar, registreringsbevis och kompetensen hos våra montörer. Vi har skrivit under en avsiktsförklaring där vi förbinder oss att skriva intyg efter varje avslutat jobb. Detta ger dig som kund en stor trygghet i dag och även i framtiden då du eventuellt ska sälja din bostad.

Läs mer på www.sakervatten.se