Vattenpump

Vi erbjuder utbyten eller nyinstallation av vattenpumpar till såväl grävda som djupborrade brunnar. Många äldre befintliga pumpar är installerade bredvid hydrofor/hydropress och när pumpen går kan man ibland uppleva motorljudet som störande. Vid ett eventuellt pumpbyte kan man placera denna  både i den grävda och den djupborrade brunnen. Med denna lösning får man en kraftfullare och helt ljudlös pump.