Kvalitets- & miljöpolicy

Har du hört någon påstå att de utför jobb utan kvalitet? Nej – vi trodde inte det heller. Kanske frågan är vad vi faktiskt menar när vi säger att vi utför ett kvalitetsjobb? För oss innebär hög kvalitet att:

  • kvaliteten på vårt arbete ska vara så hög som möjligt och uppfylla de krav och riktlinjer som finns i branschen
  • vårt arbete ska lösa ditt problem långsiktigt och resultatet ska motsvara dina förväntningar
  • du är nöjd med vårt uppträdande och våra rekommendationer

För att kunna uppfylla de tre punkterna ovan jobbar vi kontinuerligt med att tänka kvalitet på alla områden – både när det gäller kompetens och hur vi agerar ute på arbetsplatsen. När du är nöjd är vi nöjda!

Miljöpolicy

Vi är måna om att vi arbetar på ett miljömedvetet sätt. Vad gör vi då?

En väldigt enkel sak är att planera våra resor så att vi inte kör i onödan. Det kan också handla också om att välja produkter som är skonsamma mot miljön – både sådana vi själva använder och sådan vi rekommenderar våra kunder. Med rätt produkter kan vi t.ex spara vatten, minska energiåtgången och minska utsläpp som påverkar miljön negativt.